Dopravné a dodacie podmienky

Spôsob dopravy 

 • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, konkrétne kuriérom spoločnosti GLS, UPS, Slovenská pošta
 • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kuriérom.
 • Ak nie je dohodnuté inak, prevádzkovateľ sa zaväzuje tovar dodať do 14 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Následne prepravná spoločnosť doručí zásielku do 24-48 hodín. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, prevádzkovateľ o tom kupujúceho včas informuje. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. 
 • Pri tovare, ktorý nie je skladom, prevádzkovateľ objedná príslušný tovar u externého dodávateľa. V takom prípade prevádzkovateľ vopred informuje kupujúceho o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky a dohodnú spolu termín dodania, ak tento údaj nie je uvedený v popise tovaru.
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného prevádzkovateľovi môže následne prevádzkovateľ poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 
 • V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny objednávky.  

Expedičné náklady:

 • Štandardné doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou  (platí pre územie SR):
 • Paušálny poplatok 5,- EUR 
 • Pri objednávke nad 79,-  EUR (vrátane DPH) poplatok za dodanie prepravnou spoločnosťou  neplatíte pokiaľ celková hmotnosť objednávky nepresahuje 20 kg. Nad túto hmotnosť sa rieši cena za dopravu dohodou.
 • Doprava zdarma sa nevzťahuje na produkty zaradené v kategórii výpredaj
 • Ak objednávka obsahuje  len takýto produkt, alebo ostatné produkty nepresahujú hodnotu potrebnú na dosiahnutie dopravy zdarma, bude k objednávke doúčtovaná cena dopravy vo výške 5,- EUR
 • Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, kupujúci platí dopravné náklady iba raz.
 • V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je prevádzkovateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.